torstai 23. maaliskuuta 2017

Sotea valmistellaan jo nyt

Pohjois-Savossa tulee säilyttää riittävän tiheä ja hyvin kuntalaisia palveleva perustason terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen verkosto. Palvelut tulee järjestää perustasosta ylöspäin toimimaan järkevällä ja sujuvalla tavalla porrastettuina aina erikoissairaanhoitoon saakka siten, että palveluketjut toimivat sekä palveluun mentäessä että erityisesti palvelusta kotiutettaessa leikkauksen, toimenpiteen, sairauden tai vaativan tutkimuksen jälkeen.

Palveluketju tulee varmistaa kotiin saakka.

Potilasasiakasta ei tule pompotella luukulta toiselle, odotuttaa tarpeettomasti tuntisotalla tai ajatuttaa saman palvelutarpeen vuoksi autolla tai mittarikyydillä satojen kilometrien potilaskilometrejä yksiköstä toiseen vain siksi, että eri palvelujen rajapinnassa eri palvelumuodot ja toimijat eivät keskustele riittävästi tai toimi palveluketjuina saumattomasti yhteistyössä - potilasasiakkaan tarpeet huomioiden.

Tästä syystä sosiaali- ja terveydenhuollon rakentavan ja valmistelevan työn tulee olla käynnissä myös siirtymäaikana tulevalla valtuustokaudella. Kysymys on kokonaisvaltaisesta hoidollisesta potilas-lääkäri -suhteesta. Kysymys on terveyskeskuksen ja sosiaalipalvelujen vahvistuvasta yhteistoiminnasta. Kysymys on myös kotisairaanhoidon, kotipalvelun, ensihoidon ja omaishoidon sekä muiden tukipalvelujen hyvästä ja suunnitelmallisesta moniammatillisesta yhteistyöstä.

Kuntien on valmistauduttava isoon soteen myös siten, että kunnat rakentavat ja kehittävät omat palvelumallinsa tuottamaan preventiivisiä eli ennaltaehkäiseviä, kuntouttavia, voimaannuttavia ja terveyttä ylläpitäviä kotikunnan palveluja. Toimiva kansanterveystyö kunnissa on myös valistusta, luentoja ja esimerkiksi terveystreffejä.  Tässä työssä myös kolmas sektori eli yhdistykset ja järjestöt voivat jatkossa olla mukana kotikunnan kumppaneina.

Isoon soteen tulee kunnissa valmistautua hyvin jo siirtymäaikana ja ottaa hyvät ja parhaat käytännöt käyttöön jo nyt.  Se on potilasasiakkaan - kuntalaisen etu.

Risto Simonen, Vesanto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti