perjantai 6. marraskuuta 2015

Ihmiset ja palvelut soten ydintä

4.11.2015

Ihmiset ja palvelut soten ydintä


Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirretään kunnilta ylikunnallisten itsehallintoalueiden piiriin. Soteratkaisu integroi rakenteet, hallinnon, päätöksenteon ja palvelut uudella tavalla.Uusi järjestäjätaho uudistaa palvelujen tuotannon palvelukokonaisuudeksi, jossa palvelujen tuottajina voivat edelleen toimia isommat kunnat, kuntayhtymät, yhtiöt, yhdistykset ja yksityiset yritykset. Uusi sotealue on yhtäaikaisesti sekä palveluverkosto että portaittain lähipalveluista kohti erikoispalveluja etenevä kokonaisuus. 

Uudistuksen isoina ydinkysymyksinä voidaan pitää alueiden määrää, rahoitusratkaisua, potilasasiakkaiden tietohallinnon järjestämistä, nykyisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistömassan käytön koordinointia ja hallintaa, hallinnon rakennetta ja edustuksellisen demokraattisen ohjauksen järjestämistä vaaleilla myös sotealueelle. Soten määrittelyssä tärkeintä ei ole hallinnon rakenteiden ja himmeleiden piirtely tai poliittinen valta, vaan sote-palvelujen ja kansanterveystyön toimivuuden varmistaminen siten, että palvelujen tuottajat, palvelualueet ja keskusyksiköt palvelevat maakuntien ihmisiä.

Valmistelussa tulee huolehtia riittävästä kuntien ja palvelujen käyttäjäryhmien äänen kuulumisesta ja siitä, että tuotannon ohjaukseen liittyvässä kehittämistyössä hyödynnetään alueen omaa tuotanto-osaamisen taitotietoa – mutta myös vertailevaa tietoa muiden alueiden tehokkaista käytännöistä. Tässä mielessä mm. Kainuun maakuntamallin ja Etelä-Karjalan soten (EKSOTE) tietoja voitaneen käyttää palvelumuotoilussa verrokkitietona. Toiminnan kehittämisen tulee perustua jatkuvaan sisäiseen ja ulkoiseen arviointiin ja auditointiin. Sekä järjestämisen arviointi että tuottajien toiminnan arviointi tulisi kirjoittaa puitelainsäädännöksi. Myös tarkastustoimesta tulee haasteellista. Tarkastustoimen on oltava julkista ja läpinäkyvää. Sote-maakuntia on voitava vertailla.

Soteratkaisussa tulee määrittää sosiaali- ja terveydenhoitopalveluille uudet normit, palvelukriteerit ja palveluiden toteuttamista kuvaavat mittarit siten, että asiakkaille tuotettavien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja laatua, toiminnan tehokkuutta ja hintalappua voidaan tarkastella läpinäkyvästi koko Suomessa. On määritettävä mitkä palvelut ovat lähipalveluja, mitkä palvelualueella tuotettavia ja edelleen vaativampien erikoissairaanhoidon ja erityisryhmien tehokkaampaa keskittämistä vaativat palvelut.

Asiakkaiden palvelutarpeiden kokonaisvaltainen hoitaminen moniammatillisesti on varmistettava mahdollisimman lähellä asiakkaita. Keskittäminen ei voi johtaa asiakkaiden juoksettamiseen luukulta toiselle sotealueen keskuksessa. Asiakkaan palveluja on voitava tarkastella mahdollisimman ehyenä palveluketjuna. Toimivalla sotealueella ihmiset ja heidän tarvitsemansa palvelut ovat järjestämisen ja tuottamisen perusta. Mutta muitakin intohimoja on sotevalmistelun edetessä tullut esille.

Risto Simonen

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Vesittääkö jätevesiasetus Sipilän uskottavuuden?Vesittääkö jätevesiasetus ja kytkös Sipilän uskottavuuden?

Jos Sipilä aikoo Pääministeriksi, niin pitäisi kyetä kertomaan rehellisesti omasta osuudestaan GreenRockissa omalla naamallaan ja äänellään ihmisten edessä. Rehellisyys maan perii! Jos Sipilä haluaa periä Kataisen-Stubbin polttaman maan - niin vähintään rehellisyydellä se voitetaan? Laanisen naama ei riitä! (Laanisen naama häviää Slunga-Poutsalon naamalle).

Keskusta oli ajamassa tätä "sääntelypesulaitosta" asetukseksi. Haluan muistuttaa Keskustaa Anneli Jäätteenmäen kohtalosta? "Varis - Sano Manninen Faxia". Vitsillä sisään, mutta kansalaisia ei enää kuseteta. Ihmisten kärsivällisyys edellisten hallitusten vatulointia kohtaan on lopussa! Tämä tulee ilmi vaalikentillä.

Joku voisi sanoa, että olen tässä asiassa ns. "trolli". Näin ei kuitenkaan ole. Kysymys on loppupeleissä koko jätevesiasetuksesta eli siitä - Onko jätevesiasetus asiallinen, tarpeellinen ja ihmisiä oikeudenmukaisesti kohteleva. Ja miksi ei saisi ihmetellä sitä, että puolueiden puheenjohtajat ovat tai ovat olleet näitä "puhdistuslaitoksia" valmistavien yritysten hallituksissa.

Jos Timo Soini menee hallitukseen -> Keksii lainsäädäntähurmoksessa uuden "hilavitkuttimen" -> Miettii sille kaupallista menekkiä -> Timo Soini ei silti yhtiöitä ideaa itselleen tai omalle lähipiirilleen -> Timo Soini ei laadi uutta lakia ja asetusta, joka mahdollistaa uuden "hilavitkuttimen" pakkomarkkinoinnin läpi Suomen! Tästä on kysymys! Kun katsomme historiallisesti, kuinka puolueidemme edustajat ovat Suomessa toimineet - niin lainsäädäntöohjautuva business on varsin läpinäkyvää taannehtivasti katsoen. Jos kannatatte sitä - Se on teidän asianne! Minä en voi kannattaa lähipiirikytkentöjä julkisessa taloudessa!

Tämä on henkilökohtainen vakaumus - jota en käännä vaikka kuinka painostetaan. Lainsäädännön tulee kohdella etenkin veronmaksajia kansalaisina mahdollisimman tasavertaisesti. Myös jätevesiasetus on sellaisena tarkastellen järkyttävää eriarvoistamista! Se, että Oinonen tai Perussuomalaiset ja muut pitävät tästä ääntä - on todella tärkeää!

Minä ajattelen sitä maaseudun Kyllikkiä tai Ottoa, joka on joutunut (kenties pienillä varoillaan) ottamaan ja rahoittamaan jopa tarpeettoman ja toimimattoman puhdistuslaitoksen. Jätevesiasetuksella puututaan haja-asutusalueilla alle 10 % osuuteen kokonaiskuormituksesta. Vesistöjen äärellä toimivien maa- ja metsätalouksien ja yritysten noin 90 % kuormitusosuudesta ei lainsäätäjä ole halkonut tässä asetuksessa sanaakaan?  Itämereen ei mummon tai papan kakka keskeltä Suomea tai Lapista voi millään tavoin kulkeutua. Ellei Vihreillä tai Keskustalla ole sitä varten jonkinlainen "kakkakuljetuspartio".

Herra valistakoon kasvonsa bulvaaniyhtiöissä operoiville keskustalaisille ja olkoon heille armollinen!

Risto Simonen