perjantai 6. marraskuuta 2015

Ihmiset ja palvelut soten ydintä

4.11.2015

Ihmiset ja palvelut soten ydintä


Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirretään kunnilta ylikunnallisten itsehallintoalueiden piiriin. Soteratkaisu integroi rakenteet, hallinnon, päätöksenteon ja palvelut uudella tavalla.Uusi järjestäjätaho uudistaa palvelujen tuotannon palvelukokonaisuudeksi, jossa palvelujen tuottajina voivat edelleen toimia isommat kunnat, kuntayhtymät, yhtiöt, yhdistykset ja yksityiset yritykset. Uusi sotealue on yhtäaikaisesti sekä palveluverkosto että portaittain lähipalveluista kohti erikoispalveluja etenevä kokonaisuus. 

Uudistuksen isoina ydinkysymyksinä voidaan pitää alueiden määrää, rahoitusratkaisua, potilasasiakkaiden tietohallinnon järjestämistä, nykyisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistömassan käytön koordinointia ja hallintaa, hallinnon rakennetta ja edustuksellisen demokraattisen ohjauksen järjestämistä vaaleilla myös sotealueelle. Soten määrittelyssä tärkeintä ei ole hallinnon rakenteiden ja himmeleiden piirtely tai poliittinen valta, vaan sote-palvelujen ja kansanterveystyön toimivuuden varmistaminen siten, että palvelujen tuottajat, palvelualueet ja keskusyksiköt palvelevat maakuntien ihmisiä.

Valmistelussa tulee huolehtia riittävästä kuntien ja palvelujen käyttäjäryhmien äänen kuulumisesta ja siitä, että tuotannon ohjaukseen liittyvässä kehittämistyössä hyödynnetään alueen omaa tuotanto-osaamisen taitotietoa – mutta myös vertailevaa tietoa muiden alueiden tehokkaista käytännöistä. Tässä mielessä mm. Kainuun maakuntamallin ja Etelä-Karjalan soten (EKSOTE) tietoja voitaneen käyttää palvelumuotoilussa verrokkitietona. Toiminnan kehittämisen tulee perustua jatkuvaan sisäiseen ja ulkoiseen arviointiin ja auditointiin. Sekä järjestämisen arviointi että tuottajien toiminnan arviointi tulisi kirjoittaa puitelainsäädännöksi. Myös tarkastustoimesta tulee haasteellista. Tarkastustoimen on oltava julkista ja läpinäkyvää. Sote-maakuntia on voitava vertailla.

Soteratkaisussa tulee määrittää sosiaali- ja terveydenhoitopalveluille uudet normit, palvelukriteerit ja palveluiden toteuttamista kuvaavat mittarit siten, että asiakkaille tuotettavien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja laatua, toiminnan tehokkuutta ja hintalappua voidaan tarkastella läpinäkyvästi koko Suomessa. On määritettävä mitkä palvelut ovat lähipalveluja, mitkä palvelualueella tuotettavia ja edelleen vaativampien erikoissairaanhoidon ja erityisryhmien tehokkaampaa keskittämistä vaativat palvelut.

Asiakkaiden palvelutarpeiden kokonaisvaltainen hoitaminen moniammatillisesti on varmistettava mahdollisimman lähellä asiakkaita. Keskittäminen ei voi johtaa asiakkaiden juoksettamiseen luukulta toiselle sotealueen keskuksessa. Asiakkaan palveluja on voitava tarkastella mahdollisimman ehyenä palveluketjuna. Toimivalla sotealueella ihmiset ja heidän tarvitsemansa palvelut ovat järjestämisen ja tuottamisen perusta. Mutta muitakin intohimoja on sotevalmistelun edetessä tullut esille.

Risto Simonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti