sunnuntai 27. toukokuuta 2012

Mediaväkivalta on noussut ravitsemuksen tasolle

Mediaväkivalta on joillekin popcornia?

Suomalainen media on nostanut kaiken arki- ja reaaliväkivallan ja sillä mässäilyn arvoasteikolla aamukahvin ja aamiaisen tai päivittäisen "ravitsemuksen" piiriin kuuluvalle tasolle. Kaikkialta läpitunkeva alempiasteinen ja raskas lööppi- ja mediaväkivalta on turruttavaa ja lähes kaiken allensa peittävää. Mediaväkivalta tunkeutuu olohuoneisiin ja lastenhuoneisiin huipputehokkaita mediakanavia pitkin. Mediaväkivalta tunkeutuu tajuntaan ja alitajuntaan halusit tai et.

Tulisiko myös medialla olla itsesääntelyä väkivallantekoihin liittyvissä uutisoinneissa, palstamillimetreissä, media-ajassa- ja tilassa?

Onko neljännellä valtiomahdilla eli medialla enää mitään vastuuta mediasisältöjen vaikutuksesta yhteiskuntaan tai yksilöihin?

Onko ensimmäisellä valtiomahdilla - eli eduskunnalla enää kykyä ohjata turvallista kansalaisyhteiskuntaa tukevan ja puolustavan lainsäädännön muodostumista. Onko toisella valtiomahdilla - valtioneuvostolla; hallituksella enää kykyä turvata turvallisen kansalaisyhteiskunnan käytännön edellytyksiä? Ja onko kolmannella valtiomahdilla - oikeuslaitoksella ja tuomiovallalla enää kykyä sanktioida ja ohjata toiminnallaan edellämainittuja tahoja ja kansalaisia.

Median tulisi kenties omassa itsesääntelyyn liittyvässä pohdiskelussaan ymmärtää, että media tulee itseasiassa ruokkineeksi ja provosoineeksi haitallisille vaikutteille alttiita epävakaita persoonallisuuksia. Median valtavalla voimalla ja volyymillä uutisoitaessa ääritekoja voidaan myös kenties aiheuttaa ja provosoida väkivaltaisen ja rikollisen toiminnan ihannointia.


Suomessa tulisi tehdä ryhtiliike vallanjaon kaikilla tasoilla. Tulisi palata oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti perustuslain ohjaamaan demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan. Vapaat vaalit ovat yksi tie edustukselliseen demokratiaan ja uudenlaiseen yhteisvastuullisuuteen.

Risto Simonen